કિન્નરને ભૂલથી પણ દાનમાં ન આપવી જોઈએ આ વસ્તુઓ…

કિન્નરને દાન આપવાની રીત અને યોગ્ય વસ્તુઓ

હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં દાન આપવાનું મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. ગરીબો અને અન્ય જરૂરિયાતમંદોને દાન આપવાથી આપણને આત્મસંતોષ અને ભગવાનનો આશીર્વાદ મળે છે. કિન્નરોને દાન આપવાની પણ પરંપરા છે. કિન્નરોને દાન આપવાથી તેઓ આપણને આશીર્વાદ આપે છે, જેનાથી આપણા જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને સફળતા આવે છે.

જો કે, કિન્નરોને કેટલીક વસ્તુઓ દાનમાં આપવી જોઈએ નહીં. એવું માનવામાં આવે છે કે આ વસ્તુઓ દાનમાં આપવાથી આપણા જીવનમાં ખરાબ અસર થાય છે.

કિન્નરોને દાન આપવાની રીત

કિન્નરોને દાન આપવાની યોગ્ય રીત એ છે કે તેમને ચોખા, કપડાં, સુહાગસામગ્રી, ફળો અને મીઠાઈઓ જેવી વસ્તુઓ દાનમાં આપવી. આ વસ્તુઓ દાનમાં આપવાથી તેમને આપણી કદર થાય છે અને તેઓ આપણને વધુ સારા આશીર્વાદ આપે છે.

કિન્નરોને દાનમાં આપવાની અયોગ્ય વસ્તુઓ

કિન્નરોને નીચેની વસ્તુઓ દાનમાં આપવી જોઈએ નહીં:

  • મીઠું: મીઠું વિયોગનું પ્રતીક છે, તેથી કિન્નરોને મીઠું દાનમાં આપવાથી આપણા જીવનમાં વિયોગ આવી શકે છે.
  • કાળા કપડાં: કાળા કપડાં શોક અને దుરાશાના પ્રતીક છે, તેથી કિન્નરોને કાળા કપડાં દાનમાં આપવાથી આપણા જીવનમાં દુઃખ અને ગરીબી આવી શકે છે.
  • છરી, બાટલી, કેન અને અન્ય તીક્ષ્ણ વસ્તુઓ: આ વસ્તુઓ વાદ-વિવાદ અને અપમાનનું પ્રતીક છે, તેથી કિન્નરોને આ વસ્તુઓ દાનમાં આપવાથી આપણા જીવનમાં ઝઘડા અને અપમાન આવી શકે છે.
  • નકામી વસ્તુઓ: કિન્નરોને નકામી વસ્તુઓ દાનમાં આપવાથી તેમની આંખોમાં આપણી કદર ઓછી થાય છે અને તેઓ આપણને સારા આશીર્વાદ આપી શકતા નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *